Block3000: Blockchain Sib ntaus sib tua tshaj tawm kev koom tes zoo siab thiab muag daim pib

Warsaw, Poland – Block3000: Blockchain Battle, Europe’s premier blockchain event, is set to make waves on July 6 & 7, 2023, at Lisbon’s Altice Arena, this groundbreaking gathering will bring together over 5,000 blockchain enthusiasts and experts.

Now is your chance to be a part of this transformative experience. Hurry up! There’s just a little over a month and a half left until the event. Make sure to grab your tickets at a great price while you still can! Secure your spot and join us for two days of thought-provoking discussions, networking opportunities, and exploration of the latest innovations in blockchain.

But that’s not all. We’re excited to announce strategic partnerships for Block3000: Blockchain Battle. These partnerships will provide unique opportunities for industry leaders and companies to showcase their innovations, connect with a diverse audience, and contribute to the growth of the blockchain ecosystem. Join us as a partner or sponsor and be at the forefront of blockchain innovation.

For more information and ticket purchases, click here. Use the promo code BEINCRYPTO kom tau ib tug 15% luv nqi on tickets.

Don’t miss this exceptional event that combines cutting-edge insights, networking, and collaboration. Block3000: Blockchain Battle is where the future of blockchain unfolds, and we invite you to be a part of it.

Social Links:

Facebook | Twitter | Medium | Linkedin | Telegram

Disclaimer

Kab lus no muaj cov xov xwm tshaj tawm los ntawm ib qho chaw sab nraud thiab tej zaum yuav tsis cuam tshuam txog kev xav lossis kev xav ntawm BeInCrypto. Raws li kev ua raws li Trust Project cov lus qhia, BeInCrypto tseem cog lus rau kev tshaj tawm pob tshab thiab tsis ncaj ncees. Cov neeg nyeem tau qhia kom txheeb xyuas cov ntaub ntawv ntawm nws tus kheej thiab sab laj nrog tus kws tshaj lij ua ntej txiav txim siab raws li cov ntsiab lus tshaj tawm no.

Source: https://beincrypto.com/block3000-blockchain-battle-announces-exciting-partnerships-and-ticket-sales/