Thab muag khoom

Tam sim no peb muab cov cim chij tsau rau 30 hnub. Nug txog peb cov kev muaj thiab tus nqi tam sim no.

Thov nco ntsoov tias koj tus email yog lawm lossis peb yuav teb tsis tau.